Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idézetek A Barátságról

Idézetek a Barátságról

 

"A kép hallgat, az emlék mesél,

Emlék nélkül-e kép semmit sem ér,

Ha ez a kép gyűrött lesz és kopott,

Akkor se felejtsd el, HOGY VOLTAM,

S TALÁN VAGYOK......!"

 

"A jó barát az az ember, aki az emberiség azon részéhez tartozik, akivel emberi módon tudunk viselkedni." George Santayana

 

„A barátság sohasem felejt. Éppen ez a csodálatos benne.” (Oscar Wilde)

 baratsagban.jpg

Egyedül vagyok...

Veletek...

távoli, ismert, s ismeretlen barátok...

 

S ha azt érzed, hogy senki sem gondol Rád,

ha azt érzed, hogy egyedül vagy,

valaki akkor is figyel és szeret a távoli ismeretlenség homályából...

 

„Azt mondják, a szerelem költővé tesz. Gyakran. A barátság az életet teszi költőivé és költészetté. A szerelemből a költészet hamar kivész, mert a szerelemnek minden csak eszköz, hogy a világegyetem két legnagyobb ellentétét, a férfit és a nőt egybeolvassza. A barátság maga ez a poétikus kapcsolat. És a verseket nem írjuk, hanem éljük.” (Hamvas Béla)

 

"Nagyra becsülöm azt a barátom, aki időt talál számomra a naptárában, de még jobban szeretem azt, aki elő sem veszi a naptárát, ha rólam van szó." (Robert Brault)

 

A barátság nem élet-halál kérdése, annál sokkal fontosabb.

 

Az igaz barát olyan, mint az egészség, csak akkor értékeled, mikor már elvesztetted.

 

A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.

 

A végtelenhez mérve nem is létezünk. A csillagévek óráin egy perc az életünk. Az ember önmagában semmit sem ér, ha nincs barátunk, elvisz a szél!

 

Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság. A szerelmesek, igen, még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és a hiúság! Csak a barát nem önző; máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden jót és szépet barátjának akar, nem önmagának. A szerelmes mindig akar valamit; a barát nem akar önmagának semmit. A gyermek mindig kapni akar szüleitől, túl akarja szárnyalni atyját; a barát nem akar kapni, sem túlszárnyalni. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatra kész barátság. S nincs ritkább!

 

Hamvas Béla: Barátság

„Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha régen testvérek lettünk volna. Még inkább, mintha ikrek lettünk volna. S ezért a találkozás, csak visztontlátás. Amikor pedig az ember barátjától elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás előtt.”

 

"Az igaz barát a kezedet fogja, és a szívedet simítja." (Gabriel García Márquez)

 

Az igazi barát az, aki ismer, de ennek ellenére szeret is.

 gyerek-baratsag.jpg

Az életünket egyrészt mi magunk, másrészt a barátaink tehetik boldoggá, vagy boldogtalanná.

 

Sosem lesznek barátaid, ha hibátlan embereket keresel.

 

Az igazi barát érzi, mikor a szükség hívja.

 

A barát az, aki megérti a múltad, hisz a jövődben, és elfogad annak, aki vagy.

 

Aki barát, az szeret, de aki szeret, az nem mindig barát.

 

Az igaz barát az, aki alaposan ismer téged, de ennek ellenére szeret.

 

Egy barát olyan, akár egy téli lámpás: minél régibb a barátság, annál erősebb a fény.

 

Sose magyarázkodj. A barátodnak nem kell, az ellenséged nem fogja elhinni.

 

 

Az ember, barát nélkül olyan, mint a bal kar jobb kar nélkül." (Talmud)

 

Ha nem akarod, hogy titkodat megismerje az ellenség, ne mondd el a barátaidnak. (B. Franklin)

 

Két ember attól fogva számít igazi barátnak, ha hallgatásuk nem jelent kínos csendet.

 

A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igazi barát ott fog ülni melletted, amíg ki nem szabadulsz.

 

A barátom csendes angyal, újra megtanít repülni, ha a szárnyaim már nem emlékeznének, hogyan kell.

 

Barát az, akire akkor is vágyódsz, amikor egyedül szeretnél lenni.

 

Barátom az, aki ha jót kíván nekem, úgy is gondolja.

 

Barát az, aki akkor is hibátlan tojásnak lát, ha éppen van rajtad egy kis repedés.

 

Az igazi jó barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni.

 

A szerelem vak, a barátság csak becsukja a szemét! (BY. Virág)

 

A barátság okkal, a szerelem ok nélkül szakad meg.

 

A barátság aranyfonál, mely könnyen elszakadhat. Össze lehet kötni ugyan, de a csomó örökre megmarad

 

  “Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak.” (Helen Keller)

 

“Mindenki hallja, hogy mit mondasz, a barátok meghallják azt, amit mondasz, de az igazi barát figyel arra is, amit nem mondasz ki.” (Szókratész)

 

 

“Semmibe se kerül, de sokat ad.
Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle.
Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti életben, és a barátság biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, mert nem áru, csak önként lehet adni.
….
Mert senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud mosolyogni!

 

Ha tehát meg akarod szerettetni magadat az emberekkel, ez a második szabály: Mosolyogj!”

(Dale Carnegie: Sikerkalauz)

 

“Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük fel az egész világot.” (Kölcsey Ferenc)

 

 

“A barátság oka nem lehet véletlen, sem az egymásra utaltság. Még kevésbé az azonos világnézeti beállítottság vagy politikai célkitűzés. A barátság oka egyedül a barátság maga.” (Wass Albert)

 

 „A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz, nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem a lelki-szellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor rádöbbensz, hogy egy embertársad hisz és bízik benned!” (Ralph Waldo Emerson)

 

“A barát az, aki akkor van melletted, amikor máshol kellene lennie.” (Len Wein)

 gyere.jpg

“A barátság az égvilágon semmit nem követel, kivéve egyvalamit: őszinteséget. Csak ezt az egyet, de ez nem kevés.” (Ingmar Bergman)

 

“Egyre inkább az az érzésem, hogy az életünk egyetlen mondat, csak nem tudjuk kimondani, hogy mi az… A nagy találkozások, a lélekközeli pillanatok mindig azok voltak, amikor valakit megszerettem. Az igazi csoda a barátság, a valódi, emberközeli kapcsolat, amikor egyszer csak repül velünk az idő, és az az érzésünk, hogy mi már valahol találkoztunk. Néha egy pillanat többet ér, mint egy egész esztendő.” (Müller Péter)

 

“Az igaz barát nem az, aki meghív egy drága ebédre, hanem az, aki halkan odaszól, hogy beragadt a fogad közé egy darab káposzta.”

 

“Barát az, akinek az ember kiöntheti szíve teljes tartalmát, és darabokra apríthatja, tudva, hogy a leggyengédebb kezek fogják megrostálni; megőrzik belőle azt, amit érdemes megőrizni, a maradékot pedig egy gyengéd, szeretetteljes lehellet fogja tovafújni.” (arab mondás)

 

“A jó barát olyan valaki, akivel együtt semmi különöset nem tesz az ember, aztán rájön, hogy a “semmi különös” nagyon is különös. A jó barát mindent elmesél magáról neked. A jó barát olyan valaki, aki tényleg örül, ha győztél, és megdolgoztál a sikerért. Olyan valaki, aki előtt nem kell védekezned, és nem kell jó benyomást tenned rá. A jó barát ennek a sok csodálatos valakinek a megkapó egyvelege, akivel közös emlékeid lesznek majd, akinek adsz, és akitől kapsz - ő a “most és mindörökké jó barát.” (ismeretlen)

 

“Az anya a legigazabb barát, amikor kemény, hirtelen próbákkal találjuk szemben magunkat; amikor a hányattatások átveszik a jólét helyét.”

 

A barát tudja, hogyan engedje el a füle mellett a mondandód java részét, hogy csak a lényegre válaszoljon!

Barátokat csak úgy lehet szerezni, ha az ember maga is barát.

A barátság nem első látásra születik, hanem felépül, ha van miből.

Gyorsan találunk olyan barátokat, akik segítenek nekünk. De csak lassan érdemeljük ki azokat, akik a segítségünket kérik.

A barátság mindenekfölött fegyverszünet, hatalmas szellemi érintkezés a köznapi részletkérdések felett.

Egy barát igazi feladata az, hogy kiálljon melletted, ha nincs igazad. Szinte mindenki kiállna melletted, ha igazad volna.

Tudom, megérdemlem az ellenségeimet, de nem hiszem, hogy megérdemlem a barátaimat is.

Nem azért értékeljük a barátainkat, mert szórakoztatni tudnak minket, hanem azért, mert mi tudjuk szórakoztatni őket

A harcos bajtársai minden pillanatban mellette állnak, a nehéz és könnyű időkben egyaránt.

A barátság mélyebben van, mint a szeretet, és mélyebben, mint a szerelem

A barátság maga a tökéletes szerelem, sőt afölött áll; a megtisztult, életteli szerelem, melyet nemcsak a szív, de az ész is elismer.

Baráttól hasznos az intés

Csak a barátok azok, akik akkor is meghallgatnak, ha hajnali négykor hívod fel őket.

Valamennyi dolog közül, mellyel bölcselmünk boldoggá igyekszik tenni életünket, a barátság birtoklása a leghatalmasabb

Barátok közt a hallgatás az igazi beszélgetés. Nem a szavak számítanak, hanem az, hogy nincs szükségük rájuk.

A barátság nőkkel csak holdfénye lehet a szerelemnek.

Idegen vagyok. Semmi szükség rá, hogy hazudj vagy tagadj. Csak a barátokkal szemben kelálarcot hordanunk.

Hatalomban vész el a barát.

Barátság: finom fészekmeleg. Összegömbölyödsz benne és jól érzed magad. Csak annyi kell hozzá, hogy megtaláld azt, akit szeretni mer

A barátság sokszor éppen az ellentétekből szövődik.

 

 A jó barátok mindig egymás mellett állnak történjen bármi. Amikor azt mondják, "örökké",úgy is értik.

Barátainkban kételkedni: nagyobb szégyen,    mint csalódni bennük.

Nincs szentebb kötelék a baráti hűségnél. Lélek és nem vér szerinti rokonságot kötni csak az ember képes.

A régi barátokkal kapcsolatban az egyik legnagyobb áldás,hogy az ember megengedheti magának, hogy hülyét csináljon magából előttük.

A szerelem szerelemmel kezdődik, s a legerősebb barátságból is csak gyenge szerelem  fejlődhet. 

Az igazi szerelemnél csak az igazi barátság a ritkább

A jó sors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.

oleles.jpg

Ne menj elöttem, lehet hogy nem tudlak követni.

Ne menj mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni.

Gyere mellettem és legyél a barátom.

 

Ha az összes barátom leudrana a hídról, én nem ugornék velük. Lent várok, hogy elkaphassam őket.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

online pharmacy no perscription 64 mg

(BaileySdg, 2020.01.24 06:56)

Hi! <a href=http://pharmacyreth.com/>walgreens online pharmacy</a> norco online pharmacy <a href=http://pharmacyreth.com/>usa pharmacy online</a>

canada pharmacy no prescription antibiotics 99 mg

(SaraSro, 2020.01.15 18:35)

Howdy! <a href=http://onlinegenepharmacy.com/>http://onlinegenepharmacy.com</a> - no prescription pharmacy online very good internet site

what is viagra 198 mg

(Michaelcap, 2020.01.15 08:46)

Howdy! <a href=http://erectionpills365.com/>http://erectionpills365.com</a> - erection good web page

ed pills online 78 mg

(PatriciaSik, 2020.01.15 05:02)

Hi there! <a href=http://erectiledysfunctionpills-365.com/>http://erectiledysfunctionpills-365.com</a> - buy ed pills no prescription beneficial internet site

paxil 161 mg

(EleanorSji, 2020.01.12 21:35)

<a href=http://paxil.ru.com/>http://paxil.ru.com</a> - paxil 10mg <a href=http://paxil.ru.com/#>show photos of paxil 40 mg</a>

buy nolvadex pills 288 mg

(KyleSdq, 2020.01.12 15:43)

<a href=http://nolvadex.ru.com/>http://nolvadex.ru.com</a> - tamoxifen <a href=http://nolvadex.ru.com/#>nolvadex</a>

Как приобрести электронный ключ

(WillieMes, 2020.01.11 22:50)

cbd plus qj tt

(tdvbzgeoff, 2020.01.10 08:38)

cbd oil hemp oil cbd green roads cbd <a href="https://cbdoilnumber1.com">cbd oil cbd products </a> cbd oil cbd hemp oil

cbd book distributors cbd hemp <a href=https://cbdoilnumber1.com>cbd oil </a> hemp cbd oil cbd oil

purchase propecia 193 mg

(EmmaSpm, 2020.01.09 15:07)

<a href=http://propecia.ru.com/>http://propecia.ru.com</a> - propecia <a href=http://propecia.ru.com/#>buy propecia usa</a>

пакеты 40х50 с вырубной ручкой купить

(RichardVop, 2020.01.07 03:57)

Наша сервисная служба доставки груза основана в интересах простоты потребителей. У нашей международной компании ООО ИСААКИЙ Тихорецк имеется в наличии штат рассыльных а также свой автомобильный порк. Мы готовы совершить доставку продукта для вашей компании в благоприятное время. Для данной цели обязательно закажите эту услугу. В том случае ваш продукт будет доставлен невероятно быстро и точно. Вы можете рассчитывать на своевременное сопровождение, отличное качество печати и индивидуальные решения.
<a href=https://paketos.ru/catalog/pakety-iz-polipropilena-s-pryamougolnym-dnom/>пакет крафт прямоугольное дно</a>


Свыше 15 лет производственной компаии ОДО Первак Санкт-Петербург приходить на помощь фирмам во многообразных секторах экономики промышленного производства находить идеальные решения для пакетирования своих товаров. Специализированная компания ценит инновации, гибкость, уклон на партнера и стремление к стабильному развитию. Грандиозный ассортимент изделий (оберточная бумага ), позволят удовлетворить предпочтения весьма взыскательных партнеров. Транспортировка товаров осуществляем в каждый регион рф.

Generic Medications 377 mg

(LeonoraSef, 2020.01.05 15:40)

<a href=http://onlinepharmacy.ru.com/>http://onlinepharmacy.ru.com</a> - cialis online pharmacy <a href=http://onlinepharmacy.ru.com/#>cialis prices online</a>

Goo - Smile More in 2020

(RickyRoT, 2020.01.02 18:45)

usabuycialis delivery! Smile more. people
<a href=https://usabuyciali.com>mens cialis for women</a>


See you in New Year USA 2020
<a href=https://usabuyciali.com>Cialis buy in usa</a>

Mobile home bathroom renovation

(Williamquoft, 2019.12.31 21:19)

Inner parts remodellings New York

<a href=https://grandeurhillsgroup.com/>corporate interior design</a> - With the large-scale development of non commercial, business or even industrial facilities, General contractor nyc is actually associated with the work. This is the person who conducts the job by the contract.

To carry out the General professional NY task, other persons are included - subcontractors. It is actually Indoor restorations New York City that births full duty to the client. It regulates the completion of work, the amount, and the procedure for which is actually suggested in the official contract. The duty of subcontractors is to execute private job.

Barely stuttered in a joke of a romantic stuck to my tongue

(NicolasPoord, 2019.12.30 17:24)

Tonight it's it can't get much worse
<a href=https://cialisgetdki.com>cialis buy</a>
Versus no identical should ever caress like
I'm two quarters and a ticker down
<a href="https://cialisgetdki.com">cialisgetdki</a>
And I don't dearth to forget how your voice sounds
These words are all I secure so I send a letter them
I need them only just to and get at near
Th‚ dansant, ball
We're falling separate to halftime
Dance, hop
And these are the lives you appreciate to lead
Bop, this is the technique they'd adulation
If they knew how discomfort loved me

can you buy colchicine over the counter in uk 297 mg

(DevinSrc, 2019.12.29 16:24)

<a href=http://colchicine1.info/>http://colchicine1.info</a> - buy Colchicine online <a href=http://colchicine1.info/#>buy colchicine in uk</a>

order colchicine canada 355 mg

(KatherineSox, 2019.12.29 09:08)

<a href=http://colchicine1.info/>http://colchicine1.info</a> - generic Colchicine <a href=http://colchicine1.info/#>how can i buy colchicine</a>

buy colchicine tablets online 465 mg

(PhilipSzp, 2019.12.29 01:45)

<a href=http://colchicine1.info/>http://colchicine1.info</a> - purchase colchicine online <a href=http://colchicine1.info/#>order colchicine canada</a>

buy Colchicine pills 296 mg

(JonathanSto, 2019.12.28 10:01)

<a href=http://colchicine1.info/>http://colchicine1.info</a> - where to buy colchicine <a href=http://colchicine1.info/#>buy Colchicine pills</a>

buy Colchicine usa 100 mg

(SavannahSdd, 2019.12.28 01:59)

<a href=http://colchicine1.info/>http://colchicine1.info</a> - order colchicine online <a href=http://colchicine1.info/#>buy colchicine for gout</a>

buy cialis no prescription 200 mg

(AmandaSsn, 2019.12.22 20:06)

<a href=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/>http://www.onlinepharmacycanadaus.com</a> - buy cialis cheap <a href=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/#>cialis online</a>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Következő » 

 

Utolsó képArchívum

Naptár
<< Január / 2020 >>


Statisztika

Online: 1
Összes: 759615
Hónap: 13256
Nap: 488