Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idézetek A Barátságról

Idézetek a Barátságról

 

"A kép hallgat, az emlék mesél,

Emlék nélkül-e kép semmit sem ér,

Ha ez a kép gyűrött lesz és kopott,

Akkor se felejtsd el, HOGY VOLTAM,

S TALÁN VAGYOK......!"

 

"A jó barát az az ember, aki az emberiség azon részéhez tartozik, akivel emberi módon tudunk viselkedni." George Santayana

 

„A barátság sohasem felejt. Éppen ez a csodálatos benne.” (Oscar Wilde)

 baratsagban.jpg

Egyedül vagyok...

Veletek...

távoli, ismert, s ismeretlen barátok...

 

S ha azt érzed, hogy senki sem gondol Rád,

ha azt érzed, hogy egyedül vagy,

valaki akkor is figyel és szeret a távoli ismeretlenség homályából...

 

„Azt mondják, a szerelem költővé tesz. Gyakran. A barátság az életet teszi költőivé és költészetté. A szerelemből a költészet hamar kivész, mert a szerelemnek minden csak eszköz, hogy a világegyetem két legnagyobb ellentétét, a férfit és a nőt egybeolvassza. A barátság maga ez a poétikus kapcsolat. És a verseket nem írjuk, hanem éljük.” (Hamvas Béla)

 

"Nagyra becsülöm azt a barátom, aki időt talál számomra a naptárában, de még jobban szeretem azt, aki elő sem veszi a naptárát, ha rólam van szó." (Robert Brault)

 

A barátság nem élet-halál kérdése, annál sokkal fontosabb.

 

Az igaz barát olyan, mint az egészség, csak akkor értékeled, mikor már elvesztetted.

 

A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.

 

A végtelenhez mérve nem is létezünk. A csillagévek óráin egy perc az életünk. Az ember önmagában semmit sem ér, ha nincs barátunk, elvisz a szél!

 

Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság. A szerelmesek, igen, még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és a hiúság! Csak a barát nem önző; máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden jót és szépet barátjának akar, nem önmagának. A szerelmes mindig akar valamit; a barát nem akar önmagának semmit. A gyermek mindig kapni akar szüleitől, túl akarja szárnyalni atyját; a barát nem akar kapni, sem túlszárnyalni. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatra kész barátság. S nincs ritkább!

 

Hamvas Béla: Barátság

„Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha régen testvérek lettünk volna. Még inkább, mintha ikrek lettünk volna. S ezért a találkozás, csak visztontlátás. Amikor pedig az ember barátjától elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás előtt.”

 

"Az igaz barát a kezedet fogja, és a szívedet simítja." (Gabriel García Márquez)

 

Az igazi barát az, aki ismer, de ennek ellenére szeret is.

 gyerek-baratsag.jpg

Az életünket egyrészt mi magunk, másrészt a barátaink tehetik boldoggá, vagy boldogtalanná.

 

Sosem lesznek barátaid, ha hibátlan embereket keresel.

 

Az igazi barát érzi, mikor a szükség hívja.

 

A barát az, aki megérti a múltad, hisz a jövődben, és elfogad annak, aki vagy.

 

Aki barát, az szeret, de aki szeret, az nem mindig barát.

 

Az igaz barát az, aki alaposan ismer téged, de ennek ellenére szeret.

 

Egy barát olyan, akár egy téli lámpás: minél régibb a barátság, annál erősebb a fény.

 

Sose magyarázkodj. A barátodnak nem kell, az ellenséged nem fogja elhinni.

 

 

Az ember, barát nélkül olyan, mint a bal kar jobb kar nélkül." (Talmud)

 

Ha nem akarod, hogy titkodat megismerje az ellenség, ne mondd el a barátaidnak. (B. Franklin)

 

Két ember attól fogva számít igazi barátnak, ha hallgatásuk nem jelent kínos csendet.

 

A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igazi barát ott fog ülni melletted, amíg ki nem szabadulsz.

 

A barátom csendes angyal, újra megtanít repülni, ha a szárnyaim már nem emlékeznének, hogyan kell.

 

Barát az, akire akkor is vágyódsz, amikor egyedül szeretnél lenni.

 

Barátom az, aki ha jót kíván nekem, úgy is gondolja.

 

Barát az, aki akkor is hibátlan tojásnak lát, ha éppen van rajtad egy kis repedés.

 

Az igazi jó barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni.

 

A szerelem vak, a barátság csak becsukja a szemét! (BY. Virág)

 

A barátság okkal, a szerelem ok nélkül szakad meg.

 

A barátság aranyfonál, mely könnyen elszakadhat. Össze lehet kötni ugyan, de a csomó örökre megmarad

 

  “Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak.” (Helen Keller)

 

“Mindenki hallja, hogy mit mondasz, a barátok meghallják azt, amit mondasz, de az igazi barát figyel arra is, amit nem mondasz ki.” (Szókratész)

 

 

“Semmibe se kerül, de sokat ad.
Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle.
Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti életben, és a barátság biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, mert nem áru, csak önként lehet adni.
….
Mert senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud mosolyogni!

 

Ha tehát meg akarod szerettetni magadat az emberekkel, ez a második szabály: Mosolyogj!”

(Dale Carnegie: Sikerkalauz)

 

“Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük fel az egész világot.” (Kölcsey Ferenc)

 

 

“A barátság oka nem lehet véletlen, sem az egymásra utaltság. Még kevésbé az azonos világnézeti beállítottság vagy politikai célkitűzés. A barátság oka egyedül a barátság maga.” (Wass Albert)

 

 „A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz, nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem a lelki-szellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor rádöbbensz, hogy egy embertársad hisz és bízik benned!” (Ralph Waldo Emerson)

 

“A barát az, aki akkor van melletted, amikor máshol kellene lennie.” (Len Wein)

 gyere.jpg

“A barátság az égvilágon semmit nem követel, kivéve egyvalamit: őszinteséget. Csak ezt az egyet, de ez nem kevés.” (Ingmar Bergman)

 

“Egyre inkább az az érzésem, hogy az életünk egyetlen mondat, csak nem tudjuk kimondani, hogy mi az… A nagy találkozások, a lélekközeli pillanatok mindig azok voltak, amikor valakit megszerettem. Az igazi csoda a barátság, a valódi, emberközeli kapcsolat, amikor egyszer csak repül velünk az idő, és az az érzésünk, hogy mi már valahol találkoztunk. Néha egy pillanat többet ér, mint egy egész esztendő.” (Müller Péter)

 

“Az igaz barát nem az, aki meghív egy drága ebédre, hanem az, aki halkan odaszól, hogy beragadt a fogad közé egy darab káposzta.”

 

“Barát az, akinek az ember kiöntheti szíve teljes tartalmát, és darabokra apríthatja, tudva, hogy a leggyengédebb kezek fogják megrostálni; megőrzik belőle azt, amit érdemes megőrizni, a maradékot pedig egy gyengéd, szeretetteljes lehellet fogja tovafújni.” (arab mondás)

 

“A jó barát olyan valaki, akivel együtt semmi különöset nem tesz az ember, aztán rájön, hogy a “semmi különös” nagyon is különös. A jó barát mindent elmesél magáról neked. A jó barát olyan valaki, aki tényleg örül, ha győztél, és megdolgoztál a sikerért. Olyan valaki, aki előtt nem kell védekezned, és nem kell jó benyomást tenned rá. A jó barát ennek a sok csodálatos valakinek a megkapó egyvelege, akivel közös emlékeid lesznek majd, akinek adsz, és akitől kapsz - ő a “most és mindörökké jó barát.” (ismeretlen)

 

“Az anya a legigazabb barát, amikor kemény, hirtelen próbákkal találjuk szemben magunkat; amikor a hányattatások átveszik a jólét helyét.”

 

A barát tudja, hogyan engedje el a füle mellett a mondandód java részét, hogy csak a lényegre válaszoljon!

Barátokat csak úgy lehet szerezni, ha az ember maga is barát.

A barátság nem első látásra születik, hanem felépül, ha van miből.

Gyorsan találunk olyan barátokat, akik segítenek nekünk. De csak lassan érdemeljük ki azokat, akik a segítségünket kérik.

A barátság mindenekfölött fegyverszünet, hatalmas szellemi érintkezés a köznapi részletkérdések felett.

Egy barát igazi feladata az, hogy kiálljon melletted, ha nincs igazad. Szinte mindenki kiállna melletted, ha igazad volna.

Tudom, megérdemlem az ellenségeimet, de nem hiszem, hogy megérdemlem a barátaimat is.

Nem azért értékeljük a barátainkat, mert szórakoztatni tudnak minket, hanem azért, mert mi tudjuk szórakoztatni őket

A harcos bajtársai minden pillanatban mellette állnak, a nehéz és könnyű időkben egyaránt.

A barátság mélyebben van, mint a szeretet, és mélyebben, mint a szerelem

A barátság maga a tökéletes szerelem, sőt afölött áll; a megtisztult, életteli szerelem, melyet nemcsak a szív, de az ész is elismer.

Baráttól hasznos az intés

Csak a barátok azok, akik akkor is meghallgatnak, ha hajnali négykor hívod fel őket.

Valamennyi dolog közül, mellyel bölcselmünk boldoggá igyekszik tenni életünket, a barátság birtoklása a leghatalmasabb

Barátok közt a hallgatás az igazi beszélgetés. Nem a szavak számítanak, hanem az, hogy nincs szükségük rájuk.

A barátság nőkkel csak holdfénye lehet a szerelemnek.

Idegen vagyok. Semmi szükség rá, hogy hazudj vagy tagadj. Csak a barátokkal szemben kelálarcot hordanunk.

Hatalomban vész el a barát.

Barátság: finom fészekmeleg. Összegömbölyödsz benne és jól érzed magad. Csak annyi kell hozzá, hogy megtaláld azt, akit szeretni mer

A barátság sokszor éppen az ellentétekből szövődik.

 

 A jó barátok mindig egymás mellett állnak történjen bármi. Amikor azt mondják, "örökké",úgy is értik.

Barátainkban kételkedni: nagyobb szégyen,    mint csalódni bennük.

Nincs szentebb kötelék a baráti hűségnél. Lélek és nem vér szerinti rokonságot kötni csak az ember képes.

A régi barátokkal kapcsolatban az egyik legnagyobb áldás,hogy az ember megengedheti magának, hogy hülyét csináljon magából előttük.

A szerelem szerelemmel kezdődik, s a legerősebb barátságból is csak gyenge szerelem  fejlődhet. 

Az igazi szerelemnél csak az igazi barátság a ritkább

A jó sors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.

oleles.jpg

Ne menj elöttem, lehet hogy nem tudlak követni.

Ne menj mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni.

Gyere mellettem és legyél a barátom.

 

Ha az összes barátom leudrana a hídról, én nem ugornék velük. Lent várok, hogy elkaphassam őket.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Spring cleaning midtown Fabulously perfect work.

(MSNYCAngect, 2020.09.18 10:13)

The cleansing business accomplishes cleaning of spaces of numerous dimensions and also configurations.

The company's specialists offer cleaning with the help of contemporary innovations, have unique devices, as well as additionally have certified detergents in their collection. Along with the above advantages, white wines offer: beneficial prices; cleansing quickly; high quality outcomes; greater than 100 positive testimonials. Cleaning workplaces will aid maintain your workplace in order for the most productive job. Any company is exceptionally crucial ambience in the team. Cleaning up solutions that can be gotten inexpensively now can aid to arrange it and provide a comfortable room for labor.

If essential, we leave cleaning the kitchen area 2-3 hrs after putting the order. You obtain cleaning immediately.

We supply professional <a href=https://maidservicenyc.pro/>maids manhattan</a> for personal clients. Using European tools and also accredited tools, we attain maximum outcomes and give cleansing in a short time.

We provide discounts for those that utilize the service for the first time, as well as favorable regards to collaboration for routine clients.

Our pleasant group offers you to get acquainted with desirable regards to teamwork for company customers. We responsibly approach our activities, clean using specialist cleaning products and also specific equipment. Our staff members are trained, have clinical books as well as know with the subtleties of removing complex as well as hard-to-remove dust from surface areas.

We offer high-quality cleaning for huge enterprises as well as little firms of various instructions, with a discount rate of up to 25%.

Hello continuance

(DaviderDen, 2020.09.17 07:20)

Glad to see your new post.
Polite info on newbie and some seemly hacks to pro users.
You can on the qui vive for more on https://tierglueck.eu

Zománc fürdő Podolszkban

(Carbef, 2020.09.17 05:50)

<a href=https://megaremont.pro/podolsk-restavratsiya-vann/emalirovka>Enameling bath in Podolsk vélemények</a>

wktyglwqerdk

(mjnnrkql, 2020.09.16 18:23)

generic viagra coupon https://viagarav.com/ - buy viagra online without subscription
buy viagra online canada pharmacy
canada pharmacy viagra generic <a href=https://viagarav.com/>order generic viagra</a> sildenafil citrate 100mg

мультфильмы 2020 хорошем качестве hd

(Anthonyunson, 2020.09.15 22:42)

Привет! класный у вас сайт!
Нашел хорошую базу кино: <a href=http://kinobunker.net/>боевики 2020 смотреть хорошем качестве hd 720</a>
Тут: <a href=http://kinobunker.net/fentezi/>Бесплатно лучшие фэнтези</a> фэнтези смотреть бесплатно в хорошем качестве hd рейтинг 2020
Здесь: http://kinobunker.net/11834-passazhiry-passengers-2016.html Пассажиры / Passengers (2016) смотреть онлайн бесплатно
Тут: Сиквел «Бегущего» снимет Дени Вильнёв, Харрисон Форд вернется <a href=http://kinobunker.net/5895-sikvel-beguschego-snimet-deni-vilnev-harrison-ford-vernetsya.html> Сиквел «Бегущего» снимет Дени Вильнёв, Харрисон Форд вернется </a>

Stature stingy issue hallucinogenic

(Zewryteamp, 2020.09.15 05:23)

cbd powder
https://cbd-7.com/# - cbd high
cbd dosage calculator
<a href="https://cbd-7.com/#">cbd health
</a> - cbd oil for anxiety for sale
cbd in hemp

AI Background remover review 2020

(photoenhancerC164, 2020.09.15 00:31)

Hi, just visited your excellent articles, really appreciate your works!
Would like to share some useful links, hope you like it.
<a href=https://topten.ai/photo-enhancers-review/>photo enhancers review</a>
<a href=https://youtubedownloader.site/>Youtube Downloader</a>
<a href=https://sitemapgenerator.cc>free sitemap generator</a>
https://y2mate.ch/
https://youtubetomp3.media/

Компания CITIZENSHIP BY INVESTMENT PROFFESSIONALS

(ElyseJoync, 2020.09.13 15:54)

Мы является официальными агентами правительств Антигуа и
Барбуды, Доминики, Гренады и Федерации Сент-Китс и Невис.
Представители наших региональных офисов ежегодно
принимают участие в крупнейших мировых выставках и
симпозиумах, посвященных вопросам инвестиционного
гражданства.
<a href=http://citizenshipbyinvestment.pro/>
где купить документы на жительство в россии </a>
<a href=http://citizenshipbyinvestment.pro/en/>
buy documents for residence price</a>

Hi! Only from 18+!

(SandraEnrib, 2020.09.13 04:04)

Here loveawake.ru you are waiting for interesting Dating only for adults!

политика и новости на российском телевидении

(Michaelknine, 2020.09.13 03:16)

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
http://energynews.su/3707-transoyl-vyigral-zakaz-osnefti-na-perevozku-mazuta-samarskoy-gruppy-npz-za-1-mlrd-rub.html <b> Трансойл выиграл заказ Роснефти на перевозку мазута Самарской группы НПЗ за 1 млрд руб </b>
http://energynews.su/6903-do-konca-goda-minoborony-poluchit-12-su-35s.html
<a href=http://energynews.su/novorossiya-novosti-svodki/>новороссия антимайдан</a> сводки новороссии в контакте
Ещё много интересного нашел тут: <b> мир события факты </b> http://energynews.su/

What is a carding shop?

(Brucefrunc, 2020.09.13 02:48)

Carding typically involves the holder of the stolen
card purchasing store-branded gift cards, which can
then be sold to others or used to purchase other goods
that can be sold for cash.
<a href=https://crdclub.pl>
cvvshopbitcoin</a>

сериал мурка смотреть онлайн бесплатно хорошего качества

(Josephfeese, 2020.09.12 11:13)

Привет всем участникам форума! класный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: <a href=http://kinoserialtv.net/>лучшие русские сериалы 2019 года список рейтинг</a>
Здесь: <a href=http://kinoserialtv.net/drama/>драмы смотреть хорошем качестве</a> Лучшие драмы онлайн рейтинг 2019
Здесь: Лучшие аниме бесплатно http://kinoserialtv.net/anime/ рейтинг 2019
Здесь: смотреть новые боевики в хорошем качестве 2019 http://kinoserialtv.net/boevik/ рейтинг 2020
Здесь: http://kinoserialtv.net/7317-molodoy-volkodav-2007.html Молодой Волкодав (2007) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinoserialtv.net/15251-zombilend-2-nabiraet-akterov.html

Hi, I found a great site

(WillieGlulp, 2020.09.12 09:18)

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/32hIGxJ

Интересная фотоподборка

(Georgeprund, 2020.09.12 02:50)

Привет всем участникам форума!
Нашел приколы за день на этом сайте: http://watafak.ru :
<a href=http://watafak.ru/prikoli_umor/>приколы года смех до слез</a> приколы с пьяными
<a href=http://watafak.ru/art_iskusstvo/>арт картинки</a> арт онлайн
http://watafak.ru/interesnoe/9624-zhenskie-roli-akterov-muzhchin.html <b> Женские роли актеров-мужчин </b>
<a href=http://watafak.ru/interesnoe/10959-zabavnye-obyavleniya-iz-marshrutok.html> Забавные объявления из маршруток </a> <b> Забавные объявления из маршруток В наших маршрутках очень часто можно встретить самые различные информационные объявления, которые поднимут </b>
http://watafak.ru/prikoli_umor/14200-chto-delat-esli-holodilnik-greetsya-po-bokam-5-foto.html

Анализ сайта бесплатно

(RonaldHab, 2020.09.10 22:16)

В интернете большое количество анализаторов сайта,
качество работы которых напрямую зависит от тарифных планов.
Мы никогда не брали деньги со своей аудитории,
не показывали им рекламу и не планируем этого делать
<a href=https://be1.ru/>
проверить позиции сайта </a>

Удачно совершаем Автономная канализация септик

(ecoGlops, 2020.09.09 10:27)

<b><a href=https://eco-corporation.ru|eco-corporation.ru>Стоимость септиков для дачи</a></b>

Для вас мы предлагаем высококлассные сервис по монтажу автономной канализации под ключ, владеем исключительной методикой и частным подходом к работе.
Максимальное внимание к клиенту
Это в целом предоставляет вам гарантию того момента, что автономная канализация работает без перебоев в течение многих лет.
Обеспечиваем лучший завершающий результат
Автономная канализация в частном помещении - лучший выбор от компанииСборка септика - изрядно непростой процесс, предполагающий не только лишь строительство, но и дополнительно выбор нужной системы.

скачать фифа

(Idarkadek, 2020.09.08 05:46)

а вобщем смешно.

---
Весьма, весьма скачать фифа, скачать fifa и <a href=http://15fifa.ru/>официальный сайт fifa</a> скачать фифа

Очищение накипи чайника накипи уксусом

(Robertintok, 2020.09.06 07:53)

Очищение накипи чайника накипи уксусом
Применение уксуса для очистки чайника считается
самым Но все же производители электрочайников
<a href=https://fashiona.ru/>
купитьденьги</a>

Интересная информация

(BradleyDob, 2020.09.05 11:43)

Всем привет!
Нашел интересную информацию на этом сайте: http://limonos.ru :
http://limonos.ru/7326-rossiyskaya-kompaniya-planiruet-postroit-otel-v-kosmose.html <b> Российская компания планирует построить отель в космосе </b>
http://limonos.ru/9082-elementarnyy-sposob-pokraski-yaic-risom-za-schitannye-minuty.html
фото голых на природе http://limonos.ru/priroda_foto/

lbektksejyiu

(orutfhvd, 2020.09.04 14:26)

viagra without a doctor prescription walmart https://sildanaxep.com/ - where to buy viagra
generic viagra india
cost of viagra per pill <a href=https://sildanaxep.com/>canadian pharmacies</a> sildenafil generic


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

Következő » 

 

Utolsó képArchívum

Naptár
<< Szeptember / 2020 >>


Statisztika

Online: 4
Összes: 840283
Hónap: 6688
Nap: 271